Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

„Tu nie możesz się zgubić – możesz się odnaleźć…”

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej jest formą oddolnej aktywności mieszkańców okolicznych wsi bazującą na lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych. Ekomuzeum skupia lokalnych rzemieślników przedstawicieli zapomnianych zawodów, artystów, rolników ekologicznych, pasjonatów antyków i budownictwa naturalnego i eksperymentalnego; słowem wydobywa na światło dzienne lokalne bogactwa regionu. Osoby i ich gospodarstwa wchodzące w skład Ekomuzeum Ziemi Izerskiej rozrzucone są na obszarze gmin Leśna, Mirsk i Stara Kamienica. 

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej to „ muzeum bez murów”, to żywa i autentyczna prezentacja twórczych
działań mieszkańców izerskich wsi i ich pasji i fascynacji. To niepowtarzalny krajobraz architektoniczny,
przyroda i historia, tradycje rolne oraz rzemieślnicze, rozproszone w przestrzeni Pogórza i Gór Izerskich.
Różni nas wiele, łączy jedno – tu żyjemy i tworzymy. Każdy tworzy to, co mu w duszy gra – zawsze jest
to unikatowe i niepowtarzalne. Kwitnie fabryczka ciuchów i bogato drapowanych średniowiecznych
strojów, powstają studia ceramiczne, zbroje i łuki, kolorowe witraże, malowane talerze, jedwabne szale,
rośnie armia drewnianych aniołów i arcydzieła metaloplastyki.
W ramach projektu została stworzona baza danych artystów,twórców i rzemieślników zamieszkujących
Pogórze Izerskie, koncepcja wspólnej promocji i praca nad szlakiem rękodzielników.
W historycznych Górnych Łużycach na granicy ze Śląskiem przenikają się co najmniej trzy kultury…
U podnóża Gór Izerskich leżą Jindřichovice, Stankowice, Wolimierz, Przecznica, Mlądz, Kwieciszowice,
Antoniów i Chromiec – najbardziej przesiąknięte magią miejsca, piękne, niezwykłe i inspirujące. Tutaj ten
tygiel kulturowy wrze, bo zasilają go stale ludzie, którzy wnoszą nowe inspiracje, nowe spojrzenie na
świat i twórcze dążenia. Ściągają ze wszystkich stron świata. Zniewala ich niezniszczona przyroda –
wdech harmonii i wolności – i barwni ludzie, którzy wybrali to miejsce do życia tworząc Ekomuzeum
Ziemi Izerskiej.
Ekomuzeum jest najbardziej adekwatną formą , łączącą nasze indywidualne działania osadzone w
specyficznych realiach historycznoprzyrodniczych tego terenu, która daje nam możliwość stworzenia spójnej
całości, aktywizującej kulturowo, społecznie i zawodowo mieszkańców, eksponującej i promującej ten
zakątek Dolnego Śląska.

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

 

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej

Ekomuzeum Ziemi Izerskiej